دوشنبه 18 شهریور 1392 @ 23:20

اتاق عمل همسایه

امروز ازون روز های شلوغ بود. اول از همه دو تا برست داشتیم. و امروز تمرین خوبی برای دا یسکشن آگزیلا بود. یه دختر 17 ساله با فیبروآدنوم اومده بود که کلی هم گیر داد که حتما استاد رو ببینه. اینا که نموم شد چون هاروستی ها مثل اسرائیل ریختن تو اتاق عمل رفتیم اتاق عمل بالا و اونجا هم 3 تا عمل داشتیم اول از همه یه لیپوم پیشونی بود که تا لیدو زدم . حساسیت داد و باز معطل شدیم تا درستش کنن. بعدش یه فلگمون بود که سر و تهش معلوم نبود و بعد از اون هم یه هرنی اینسیژنال و در آخر هم فهمیدیم که یکی از مریضای ما که با نامه استاد هم اومده بوده بنا به دلایلی از یه بیمارستان دیگه سر درآورده