چهارشنبه 27 شهریور 1392 @ 21:27

خبر بد برای همراهان بیمار

امروز شروع کردیم با یک عمل کله سیستکتومی البته به روش باز چون دستگاه لاپاروسکوپی کلاً از دور خارج شده و به فرموده رییس بخش دیگه نمی شه لاپاروسکوپی کرد. مریض بی نهایت چاق بود و خیلی هم بد اکسپوژر. بعد از اون یه عمل بستن کلستومی لوپ داشتیم. بعد از اون هم یه آبسه برست که خود استاد برست هم سر عمل اومد و بعد از اون هم یه مریض کانسر معده عمل شده داشتیم که با عدم تحمل PO  مراجعه کرده بود و سر همین واردکردن این مریض به لیست عمل کلی ما درد سر داشتیم. خلاصه بازش که کردیم کل شکمش پر از seeding بود و بدون اینکه کار خاصی بکنیم شکم رو بستیم. بیچاره برادراش پشت در اتاق عمل وایساده بودن وقتی شنیدن خیلی پیشرفتس خیلی حالشون بد شد.