دوشنبه 4 آذر 1392 @ 17:41

استپلری که وا رفت

امروز که با مورنینگ شروع شد یه آبسه توبواوارین که کلی حرف و حدیث داشت و یه مریض هم که به دنبال آندوسکوپی و ERCP دچار پریتونیت و پرفوراسیون دئودنوم شده بود. بعد از اون هم رفتیم اتاق عمل. امروز با استاد جوون و پرطرفدار بخش جدید عمل داشتیم اول قرار شد که یه برست عمل بشه که گفتن مریض با توده شکمی خوابیده. بازش که کردیم یه توده تو سیگموئیدش داشت که رزکشن آناستوموز کردیم و آناستوموزش هم با استپلر خطی انجام دادیم که استپلر دومی خوب نگرفت و به توصیه استاد اون قسمت رو از اول با دست دوختیم. بعد از اون یه اونکوپلاستی داشتیم بعد از اون رفتم سر یه توده بزرگ ناحیه آگزیلا که یکی از متهمین برست بود و یکی از تشخیص هاش این بود که منشا اون از برسته. در حد امکان و به قول معروف تا حدی که در حد توانایی ما بود آزادش کردم بقیش که رفته بود سمت شریان آگزیلا رو محول کردیم به استاد و این هم تموم شد. بعد از اون تا سال یک و دو پوست و بزنن یه بیوپسی لنف نود هم انجام دادم. گلودرد بدی گرفتم . سرما خوردگی سوغات یکی از دوستانه.