پنج‌شنبه 24 بهمن 1392 @ 01:33

دعوا با استاد داخلی

چهارشنبه کشیک بودم و الان هم که ساعات اولیه 5 شنبه هست همچنان در کشیکیم. صبح که دیر رسیدم علتشم این بود که با پاشا که یه مریض عروقی خفن داشت رفتم اتاق عمل و تا 6 صبح اتاق عمل بودم. صبح بهم گفتن یه مریض اورژانسی هست با شوک و علت آبسه پری انال داره میره اتاق عمل. رفتم اتاق عمل که چیز خاصی نبود ولی به نظرم اومد یه کم اسکروتومش مشکوکه. برای اطمینان به استاد جوان گروه 3 گفتم اومد و مریض رو دید و گفت به نظر منم چیز خاصی نیست. گفتم برای اطمینان تا مریض بی هوشه به اورولوژی ها بگین بیان مریض رو ببینین. همون لحظه رئیس محترم بخش زنگ زد که دوستان اورولوژی زنگ زدن که ما تو اتاق عملیم و مریضمون موقع عمل دچار پارگی دیافراگم و ترومای کبد شده. رفتم اتاق عملشون و اول از همه بهسال دویی شون گفتم برو مریض ما رو هم ببین تا به هوش نیومده. خلاصه اونو فرستادم و رفتم سر عملشون و شکر خدا کار مریضشونم انجام دادم. بعد از اون پیغام اومد که یه مریض مشاوره اورژانس داره بعلت پارگی کولون. با سال یک رفتم بالا سرش. در کمال تعچب دیدم مریض اکسپایر شده و هیچ کدوم از حضرات هم حتی در جریان نیستن با داد و بیداد کردن ما افتادن دنبال احیای مریض. رفتم مشاورش رو بینویسم. دیدم مشاوره نداره. اعصابم بهم ریخته بود پروندش رو برداشتم تو پروندش بنویسم. دیدم اتند داخلی که یه خانم دکتر بی اعصابی هم بود و از سال یک از قیافه همدیگه خوشمون نمیومد. پرید پرونده رو از دست من گرفت که نباید تو پرونده مریض بنویسین شما پزشک مشاورین حق ندارین تو پرونده مریض بنویسین. منم عصبانی داد زدم وقتی مشاورش رو ننوشتین پس من کجا معاینه خودمو بنویسم. خلاصه یکی من بگو یکی استاد داخلی و ....دیدم اینجوری نمیشه باز مثل دفعه های پیش آخرش گروه محترم جراحی بدهکار میشه. دیدم بهترین راه اینه استاد آنکال خودم رو باخبر کنم. زنگ زدم به استاد که همانا ریییس محترم بخش هم بودن و ایشون هم بسیار ازین مسئله جا خورد و گفت حتما اینو مکتوب کن بده من ...
ببینیم برای یه بار هم که شده حق ما رو ازینا میگیرن یا نه